Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Ben 10 Aliens Defense


Game Description: Help Ben 10 Shoot all the aliens before they destroy the village.
How to play: Arrow keys to walk. Space bar to shoot. Ctrl and Shift key to switch guns.


Video game:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét